Иновативни, чисти и енергийно ефективни решения за автоматизация

032 395989

032 676656

Ново поколение на Delta среден клас Модулни PLC: AH500 Series Delta въвежда AH500 Series, нов среден клас програмируем логически контролер (PLC), за да отговори на различните изисквания на пазара. AH500 не само с подобрена скорост на изпълнение и по-голям капацитет на паметта, но също така и по-голяма гъвкавост на системата и голям избор на модули, които да отговарят на различните нужди на клиентите.

AH500 Delta осигурява лесен и гъвкава система структура, която поддържа до 4,352 местните I / O разширения и 128,000 отдалечени I / O разширения. Локалното разширение не изисква специален модул, и може лесно да бъде свързан с удължителен кабел. Дължината на удължителен кабел между всяка локална AH500 станция за разширение може да достигне максимум 100 м, със значително повишаване на гъвкавостта на системата.

В допълнение, AH500 подържа DeviceNet като първи етап решение за дистанционно разширение. Той поддържа до 8 основни станции с всекиа, поддържаща до 63 отдалечени I/O (RTU) станции, с всички отдалечени I / O станции за поддържане на уникалната гъвкавост на локалното разширение. Без значение дали е на локален или отдалечен разширена станция, задните панели и модули споделят един и същ дизайн. Потребителят вече не трябва да подготви различни модули за различни станции на разширение. AH500 е мащабна, но удобна за използване структурна система за улесняване на интегрирането на комплексни системи.

AH500 е с модулна конструкция и поддържа много модули с различни функции, като например DIO /AIO  / температура / мрежа / модули за движение / контролни. Тя позволява на потребителите да изградят най-добрата система на контрол за техните специфични нужди. AH500 също поддържа гореща замяна, която позволява на потребителя да замени модула без да се спира работата на процесора, предотвратяване на загуби, дължащи се на пауза в експлоатация на системата. AH500 също се отличава с интегриран модел с вградени Ethernet и функция за карта с памет. Всички AH500 процесорни модули поддържат удобен PID и блок на функция за подобряване на ефективността на програмиране.