Иновативни, чисти и енергийно ефективни решения за автоматизация

032 395989

032 676656

active-power-filter Delta филтър на активната мощност APF2000 е вашият ключ към чиста мрежа за по-ефективно производство. Днешното оборудване за автоматизация предоставя по-удобен начин на живот и спестяване на разходите благодарение на по-висока ефективност на производството.

Качеството на енергията има голямо влияние върху енергийната ефективност. A чиста и ефективна енергийна система обикновено генерира синусоидален ток под форма на вълна, но електрически съоръжения, използвани в днешната индустриална автоматизация генерират несинусоидални токове, които са склонни да причинят проблеми с качеството на захранването.

Напрежение или ток, реактивна мощност и небалансирани товари, са общи проблеми, които понижават надеждноста, мощноста и енергийната ефективност, а също увеличават разходите за експлоатация. Основните опасения в индустриалната автоматизация са как да се подобри качеството на захранването и как да се управляват електрическите мрежи.  

  Делта APF2000 приема най-висок стандарт, 32-битов индустриален цифров микропроцесор компенсира незабавно всички видове хармоници за подобряване качеството на крайната мощност. Идеалния контрол на хармоничното изкривяване намалява загубата на мощност и топлинна енергия. APF2000 е с компактен дизайн за всички потребители да управляват своето пространство ефективно и е с монтиран с 65 536-цветен TFT HMI за по-реалистични изображения и ярък дисплей.      

  Крайната мисията на APF2000 е да Ви предостави енергия с по-добро качество, по-ниска загуба на енергия и по-ниски разходи за поддръжка.    

Енергоефективност

Static Var Generator (SVG)

SVG2000 L

SVG2000 на Делта е Static Var Generator ( SVG ), който подобрява качеството на захранва...


Прочети още...
Active Front End (AFE)

060501 ACTIVE FRONT L

      NEW! - нова серия регенеративен модул  Active Front End (AFE) е управляем токоизп...


Прочети още...