Иновативни, чисти и енергийно ефективни решения за автоматизация

032 395989

032 676656

Текстови панелTP - Тази серия не само се характерзира с ниско тегло, икономически ефективна цена, добра гъвкавост при употреба, и лесен за контролни действия, но също така подържа различните комуникационни протоколи, макро команди и софтуерни функции.

C2000 L

Серия VFD-C е честотен регулатор от висок клас в който се използва FOC-векторно управление в качеството на базова технология за управление на двигатели, с което се постигат безпрецедентно високи характеристики на задвижването, такива като пусков момент, точност при поддържане на скорост и момент в широк диапазон на регулиране. Могат да работят както с асинхронни IM двигатели така и с двигатели с постояни магнити PM.