Иновативни, чисти и енергийно ефективни решения за автоматизация

032 395989

032 676656

Кабели за индустриални мрежи

Busleitung 01 01 1150 marked

 

CC-BUS PVC-C се използват за свързване на промишлени системи за индустриална комуникация в автоматизация и комуникационни технологии.
CC-Bus кабели отговарят на високи производствени стандарти, като например INTERBUS-S ®, CAN, PROFIBUS и SINEC ® L2.
Кабелите между отделните потребители са важен посредник за връзка и поставят високи стандарти за предаване на точна информация.

Кабели

Кабели за сензори и енкодери

Кабели за сензори и енкодери

 

Feedback_and_sensor_cables.jpg


Прочети още...
Инсталационни проводници

Инсталационни проводници

H05V-U
H07V-U

Einzelader 01 01 1150 marked

 


Прочети още...
Кабели за пренос на данни

Кабели за пренос на данни

Steuerleitung 01 01 1150 marked  


Прочети още...
Специализирани кабели

Специализирани кабели

Sonderleitung 01 01 1150 marked    Steuerleitung 01 01 1150 marked


Прочети още...